• Warunki docierania poszczególnych maszyn podawane są z reguły przez producenta w instrukcjach obsługi.

    Read more
  • Tarcie statyczne definiowane jako najmniejsza siła zdolna do poruszania ciała będącego w stanie względnego

    Read more