• Roztwór emulsyjny, który tworzy Emulsol SA z naftą, pozwala na usuwanie bardzo silnych zanieczyszczeń smarowo-olejowych. Emulsja wodna sporządzona z emuł-solu SA stosowana może być do usuwania zanieczyszczeń słabiej przylegających do powierzchni metalu, np. przy myciu międzyoperacyjnym. Z innych środków na szczególną uwagę zasługują Emulsol C i Emulsol R. Pozwalają one na skuteczne mycie natryskowe wodnymi…

  Read more
 • Tarcie statyczne definiowane jako najmniejsza siła zdolna do poruszania ciała będącego w stanie względnego spoczynku, jest tłumaczone działaniem sił przyciągania molekularnego oraz ?zazębiania się” chropowatości dwóch przylegających powierzchni. Charakterystyczne jest, że wartość współczynnika tarcia statycznego jest większa od wartości współczynnika tarcia kinetycznego. Tarcie techniczne suche występuje między powierzchniami trącymi z zaadsorbowanymi cząstkami powietrza, parą wodną,…

  Read more
 • Napawanie wibracyjne przeprowadza się prądem stałym. Stosowane przy napawaniu gęstości prądu są duże, średnio 50-100 A/mm2 dzięki czemu drut elektrodowy szybko topi się. Napawanie przeprowadza się przy kierunku obrotów przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, w związku z korzystniejszym rozkładem sił działających na roztopiony materiał jeziorka spawalniczego, a zatem jest znacznie lepsze kształtowanie się lica…

  Read more
 • Specyficzny charakter stanowiska kontroli ? weryfikacji części w zakładach naprawczych spowodowany dużą różnorodnością i małymi seriami części kontrolowanych przy dużej ich ilości powoduje konieczność odpowiedniej wstępnej segregacji, przez co organizacyjnie można zwiększyć wydajność i przepustowość tego stanowiska. Stosowanie w technologii napraw odpowiednich druków z podziałem klasyfikującym części do odpowiedniej naprawy w jednym lub kilku zakładach,…

  Read more
 • Na ogół przy obsłudze wysoko wydajnych urządzeń wybiera się taki wariant, gdzie służba pogotowia oczekuje na wezwanie w razie awarii, gdyż oczekiwanie urządzenia na naprawę kosztuje niewspółmiernie więcej, niż utrzymanie pewnej rezerwy ludzi i środków. Obowiązkiem kierownictwa przedsiębiorstwa jest zabezpieczenie takich rezerw przy założeniu rozsądnego poziomu ryzyka. Organizacja służby konserwatorskiej i remontowej musi gwarantować szybkość…

  Read more