• Nauka czytania rozpoczyna się dopiero w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Jest to zarazem i późno i wcześnie. Dziecko w pierwszej klasie szkoły podstawowej jest jeszcze bardzo małe, ma chłonny umysł, łatwo wszystko zapamiętuje. Nie powinno być więc problemu z tym, żeby nauczyło się literek i składania z nich słówek. Mimo to wiele dzieci ma z…

  Read more
 • Warunki docierania poszczególnych maszyn podawane są z reguły przez producenta w instrukcjach obsługi. Docieranie eksploatacyjne polega na ograniczeniu intensywności pracy mechanizmów, tj. nie przekraczaniu pewnych ustalonych prędkości roboczych i obciążeń. Celem tych ograniczeń jest niedopuszczenie do procesu zużywania cieplnego elementów trących, co w warunkach początkowych dość ścisłych pasowań i niezbyt dokładnie obrobionych powierzchni może łatwo…

  Read more
 • Do mycia ręcznego stosowane są zwyczajne wanny, pędzle, szczotki i szmaty. Mycie zaś natryskowe należy prowadzić w myjniach komorowych typu MKPS-2, MKS-2 itp. Mycie zanurzeniowe przeprowadza się w specjalnych urządzeniach, których przykładem jest myjnia MZE-1 do mycia emulsyjnego. Myjnia MZE-1 przeznaczona jest do mycia na zimno, przy użyciu emulsyjnego roztworu myjącego, drobnych części ciągników i…

  Read more
 • Współczesna technika, dążąc do ograniczenia wysiłku fizycznego człowieka w procesach wytwórczych oraz do podwyższenia jakości produktów, stworzyła wysokowydajne i pracujące niekiedy zupełnie automatycznie urządzenia. Produkcja przemysłowa coraz częściej opiera się na dużych wyspecjalizowanych obiektach, co jest w obecnych warunkach rozwoju technologii najbardziej ekonomiczne. Wymaga to jednak zmasowania środków technicznych powiązanych w tzw. linie produkcyjne złożone…

  Read more
 • Wymagania trwałościowe dla warstwy wierzchniej podlegającej tarciu to przede wszystkim możliwie wysoka jej twardość, odporność na zmęczenie, silne związanie z warstwą wewnętrzną oraz właściwa chropowatość. Czynniki te zależą nie tylko od rodzaju zastosowanego materiału, ale w znacznej mierze od rodzaju technologii, tj. obróbki kształtującej i cieplno-chemicznej. Przyjmuje się, że grubość warstwy wierzchniej odpowiada głębokości zalegania…

  Read more